Zapytania ofertowe w ramach RPO WL 2014-20201) Projekt "ADAPTONAL" realizowany w partnerstwie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Opolu Lubelskim i Polską Fundacją Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego "OIC Poland" z siedzibą w Lublinie, RPLU.11.01.00-06-0043/18    

W dniu 21.02.2020 zostało ogłoszone zapytanie ofertowe w ramach projektu:
LINK: www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1234625
ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT

2) Projekt "Ekspress do pracy" realizowany w partnerstwie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Spiczynie  i Polską Fundacją Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego "OIC Poland" z siedzibą w Lublinie, RPLU.11.01.00-06-0044/18

W dniu 21.02.2020 zostało ogłoszone zapytanie ofertowe w ramach projektu:
LINK: www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1234630
ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT 

3) Projekt "OPUS. Program integracji społecznej i zawodowej w Gminie Opole Lubelskie" realizowany w partnerstwie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Opolu Lubelskim i Polską Fundacją Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego "OIC Poland" z siedzibą w Lublinie, RPLU.11.01.00-06-0028/19    

W dniu 21.02.2020 zostało ogłoszone zapytanie ofertowe w ramach projektu:
LINK: www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1234642
ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT

 4) Projekt "AKTYWNI. Program integracji społecznej i zawodowej w Gminie Puchaczów" realizowany w partnerstwie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Puchaczowie i Polską Fundacją Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego "OIC Poland" z siedzibą w Lublinie, RPLU.11.01.00-06-0029/19

W dniu 21.02.2020 zostało ogłoszone zapytanie ofertowe w ramach projektu:
LINK: www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1234646
ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT