Zakończenie stażu w dniu 31.03.2020

Szanowni Państwo,

1. Wszyscy uczestnicy projektów kończący staż z dniem 31.03.2020 poza dostarczeniem list obecności i dziennika stażu są zobowiązani do dostarczenia opinii o stażu na druku, który otrzymały przy rozpoczęciu stażu.

2. Komplet dokumentów należy przesłać na adres email: fras.wspolnota@gmail.com, a po wznowieniu obsługi bezpośredniej biura projektów na ul. Lubartowskiej 9/3, należy w przeciągu 5 dni roboczych dostarczyć oryginały tożsame z wysłanymi skanami.

3. Uczestnicy projektów , którzy kończą staż, zgodnie z paragrafem 12 umowy stażowej są zobowiązani do przedstawienia umowy potwierdzającej dalsze zatrudnienie w ciągu 30 dni od daty zakończenia stażu.

4 W sytuacji rozszerzania się zagrożenia w związku z COVID-19 w czasie przekraczającym 30 dni czas na zawarcie dalszej umowy będzie mógł być prawdopodobnie przesunięty. W tych przypadkach prosimy o kontakt mailowy.

 5. W temacie wysyłanej wiadomości proszę zamieścić: nazwisko i nazwę projektu.