Rozpoczęcie stażu od 15.03.2020

Szanowni Państwo,

1. Jeśli planował/planowała, Pan/Pani rozpocząć staż od 15 marca 2020, a nie dostarczyli Państwo podpisanej umowy do biura Fundacji Rozwoju Aktywności Społecznej Wspólnota na ul. Lubartowskiej 9/3 do dnia 11.03.2020 i posiadają Państwo niepodpisaną przez organizatora stażu umowę stażową informujemy iż, Państwa umowa stażową jest ważna. Podpis organizatora stażu zostanie uzupełniony po wznowieniu bezpośredniej pracy biura.

2. Mogą Państwo rozpocząć staż zgodnie z terminem wskazanym w umowie stażowej. 

3. Podpisaną przez pracodawcę  umowę, należy zeskanować i wysłać na adres e-mail: fras.wspolnota@gmail.com.

4. Prosimy o wypełnienie załącznika nr 1/umowa (do pobrania poniżej) i przesłanie go na adres e-mail: fras.wspolnota@gmail.com.

5. W przypadku:
- nie wysłania na adres email ww. dokumentów,
- wysłania dokumentów niekompletnych,
- wysłania dokumentów nie podpisanych, itp.
organizator stażu, nie będzie miał podstawy do wypłaty stypendium stażowego / zwrotu kosztów dojazdu

6. W temacie wysyłanej wiadomości proszę zamieścić: nazwisko i nazwę projektu