1. Projekt "Wspólnota Aktywności i Kompetencji" realizowany w partnerstwie z Europejską Platformą Edukacyjną,  RPLU.11.01.00-06-0073/17                                            

2. Projekt "ADAPTON" realizowany w partnerstwie z Polską Fundacją Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego "OIC Poland" z siedzibą w Lublinie,
RPLU.11.01.00-06-0218/17 

3. Projekt "Ekspress do zatrudnienia" realizowany w partnerstwie z Polską Fundacją Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego "OIC Poland" z siedzibą w Lublinie, RPLU.11.01.00-06-0211/17  

4. Projekt "Kompetentni zawodowcy" realizowany w partnerstwie z Polską Fundacją Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego "OIC Poland" z siedzibą w Lublinie, RPLU.11.01.00-06-0216/17