LISTA OBECNOŚCI I DZIENNIK STAŻOWY NA MARZEC 2020 W PROJEKTACH:

1) Kompetentni zawodowcy
2) Ekspress do zatrudnienia