Fundacja Rozwoju Aktywności Społecznej
WspólnotaRealizujemy projekty i przedsięwzięcia o charakterze społecznym, wspierające rozwój,
reintergrację zawodową i rehabilitację społeczną


I N F O R M A C J A

D L A
U C Z E S T N I K Ó W
P R O J E K T Ó W

D O T Y C Z Ą C A:


1) Projektu "Wspólnota Aktywności i Kompetencji" realizowany w partnerstwie z Europejską Platformą Edukacyjną, RPLU.11.01.00-06-0073/17  

2) Projektu "ADAPTON" realizowany w partnerstwie z Polską Fundacją Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego "OIC Poland" z siedzibą w Lublinie, RPLU.11.01.00-06-0218/17 

3) Projektu "Ekspress do zatrudnienia" realizowany w partnerstwie z Polską Fundacją Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego
"OIC Poland" z siedzibą w Lublinie, RPLU.11.01.00-06-0211/17 


  4) Projektu "Kompetentni zawodowcy" realizowany w partnerstwie z Polską Fundacją Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego
"OIC Poland" z siedzibą w Lublinie, RPLU.11.01.00-06-0216/17

Przypominamy, że wszystkim uczestnikom projektów przysługuje wsparcie mentoringowe i psychologiczne. 

Prosimy o kontakt bezpośrednio z mentorami / psychologami lub zgłoszenie zapotrzebowania poprzez wysyłanie wiadomości na adres email: fras.wspolnota@gmail.com

I N F O R M A C J A 


Szanowni Państwo, decyzją Zarządu wydaną na podstawie art. 3 Ustawy z dnia 02.03.2020 roku (Dz. U. 2020 poz.374) o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem zwalczaniem  COVID – 19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

 

1) BIURO ZAWIESZA BEZPOŚREDNIĄ OBSŁUGĘ INTERESANTÓW

w okresie: 11.03.2020 - do odwołania  

Jednocześnie informujemy, że biuro pracuje zdalnie w godzinach 08:30 – 16:30 w dni robocze.

e-mail: fras.wspolnota@gmail.com

2) Wsparcie grupowe (szkolenia / warsztaty) zostają zawieszone do odwołania


Biuro projektów

Lubartowska 9/3, 20-115 Lublin,
513 787 166, fras.wspolnota@gmail.com

Poniedziałek - Piątek : 08:30 - 16:30